Rabbalshede Kraft blir delägare i Ålands största vindkraftpark

Bild: Pixabay

Nu är det klart att Rabbalshede Kraft blir delägare i Ålands största vindkraftpark Långnabba på Eckerös sydspets. Projektet är Ålands största vindkraftssatsning hittills och den årliga producerade elen beräknas motsvara elförbrukningen för 10 000 hushåll.

- Detta är vår första investering utanför Sverige och vi är väldigt glada för att det blev just Åland, säger Peter Wesslau, vd på Rabbalshede Kraft. Vi är imponerade över samverkan mellan myndigheter och investerare för att förverkliga ambitionerna att öka tillgången på lokalt producerad förnyelsebar el. Vi ser fram emot att tillsammans med övriga investerare stödja med vår kompetens och bidra till dessa ambitioner, avslutar Peter Wesslau.

Projekt Långnabba består av tio vindkraftverk i 4 MW-klassen, vilket ger en total parkstorlek på 40–43 MW. Platserna för vindkraftverken är normala onshoresiter, med goda vindförhållanden. Byggnationen beräknas ta ca 1,5 år från idag och fram till drift.