Trolltjärns station är i drift

Bild: Anette Wennberg

Nyligen driftsattes station Trolltjärn, Arvidsjaur efter nära 6 års arbete. Stationen möjliggör anslutning av el från norra Europas största vindkraftspark till det svenska transmissionsnätet.

Svenska kraftnäts projektledare Nils Forsblad berättar att en av framgångarna i det omfattande projektet har varit det goda samarbetet mellan Svenska kraftnät och entreprenören.

- Det känns kul att vi rott projektet i hamn i tid och med gott resultat. Alla inblandade, både från Svenska kraftnät och externa parter, har varit väldigt engagerade och motiverade hela vägen, säger Nils Forsblad.

1300 megawatt vindkraft

Station Trolltjärn möjliggör att 1300 megawatt vindkraft kan anslutas till transmissionsnätet genom vindkraftsparken Markbygden i Piteå. Stationen kopplas ihop med transmissionsnätsledningen mellan Letsi i Jokkmokks kommun och Betåsen i Sollefteå kommun.

I skrivande stund är ingen vindkraft ansluten till stationen ännu, då anslutande part har arbete kvar. Ytterligare arbete som återstår i fält är inkoppling av transformatorerna som förser transmissionsnätet med effekt från vindkraftverken samt sanering och återställning av mark och vägar som används under arbetets gång.

 

Källa: Svenska kraftnät