Norconsult storsatsar på Värmlands elnät

Foto: Unsplash

Norconsult gör en storsatsning inom teknikområdet transmission och distribution. Genom flera lyckade rekryteringar under 2020 har man på kort tid lyckats bygga upp ett team på över 50 experter inom miljö och tillstånd, kraftledning, kabel och stationer. Detta har genererat flera stora uppdrag för bland annat Svenska Kraftnät, European Energy och nu senast Ellevio.

I ett nytt uppdrag mot Ellevio kommer Norconsult att projektera en kombinerad 145 kV luftledning och markkabel från Munkfors till Kil, Forshaga och Kils kommuner i Värmlands län. Ledningen ska i huvudsak byggas i en äldre befintlig ledningsgata för att orsaka så lite miljöpåverkan som möjligt. I och med att den nya ledningen byggs kommer man att öka överföringskapaciteten för att möjliggöra ytterligare vidkraftsanslutningar.

– Kil - Munkfors är ett komplext och spännande projekt, som kommer att bidra till ökad stabilitet i det värmländska nätet, säger Robert Kozelka, uppdragsledare på Norconsult. Att arbeta med dessa typer av projekt som lägger grunden för nyanslutning av fossilfria energikällor, så att Sverige i förlängningen kan nå målet av att ha ett fossilfritt energisystem 2040, är det som motiverar alla våra experter, fortsätter han.

Norconsult kommer att ansvara för en helhetsleverans med uppdragsledning, samråd med intressenter, tillstånd, projektering, konstruktion, mark- geo undersökningar, framtagande av förfrågningsunderlag samt HMSQ. Johan Jalvemo, sektionschef för Transmission & Distribution, ser mycket positivt på förtroendet från Ellevio.

- Ellevio är en mycket progressiv kund när det gäller nyanslutning av cirkulär energiproduktion och en otroligt viktig aktör i Sveriges ambition att bli fossilfria, säger Johan. Samtliga nätägare står inför tuffa utmaningar, med bland annat långa ledtider för tillståndsprocesser och begränsningar av avkastningsnivåer. Norconsult satsar mycket energi och resurser på att hitta lösningar kring detta så att vi kan få ett hållbart svenskt energisystem både med avseende på miljö och avkastning, avslutar han. 

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.