Veidekke bygger vindkraftpark utanför Alingsås

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

I Rödeneplatån, nordväst om Alingsås tätort, planerar Nordisk Vindkraft, ingående i RES Renewable-koncernen, att uppföra en vindkraftpark med 13 verk och en total effekt på 86 megawatt.

Nu har Veidekke fått i uppdrag av RES Renewable Norden att svara för grundläggning och gjutning av fundamenten med tillhörande vägar, kranytor och vingupplagsytor till de 13 vindkraftverken. Det skriver tidningen leveranstidningen Entreprenad.

Kontraktet är värt cirka 115 miljoner kronor med tänkt färdigställande i november 2021.