Norge satsar på export av havsbaserad vindkraft

Bild: Pixabay

Norge har huvudsakligen varit en nettoexportör och är bland de tio bästa elexportnationerna i Europa. Landet är främst beroende av vattenkraft och har en öppen elmarknad och dess nät är väl integrerat med de andra nordiska länderna, nämligen Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna. För att ytterligare stödja sin elexport ser Norge till att diversifiera till havsbaserad vindkraft. Baserat på erfarenheterna och styrkorna från offshore olje- och gasindustrin står offshore-vindsegmentet som en perfekt synergi som ska utvecklas och den kraft som genereras kan förbättra landets elexportkapacitet, säger Globaldata, ett ledande data- och analysföretag.

Somik Das, Senior Power Analyst på GlobalData, kommenterar: “Vattenkraft uppfyller Norges egna elbehov och tillgodoser dess export. Landet befann sig dock som en nettoimportör av elen 2019 eftersom vattenreservoarerna förblev låga under året. Analysen tyder vidare på att exporten under de senaste åren har minskat, där Norges elexport minskade med 33% under 2019. Havsvind i Norge befinner sig i sitt begynnande stadium, men har en stark potential och kan tillgodose exporten -orienterat tillvägagångssätt för nationen. Norge har en av världens rikaste havsresurser till havs, med vindhastigheter i genomsnitt 10m / s. ”

För att uppmuntra till expansion gav den norska regeringen 25 miljoner norska kronor (cirka 2,8 miljoner dollar) för ett havsbaserat vindföretag och grundandet av ett forskningscenter för förnybar energi (RE). Forskningscentret för RE förväntas fokusera på utmaningarna för landets offshore-vindsegment. Teamet har också ytterligare stöd med ytterligare 10 miljoner NOK (1,1 miljoner USD) för att utveckla försörjningskedjor och leveransmodeller för havsbaserad vind.

Das avslutar: ”Norge har öppnat två områden för havsbaserad vindkraftsutveckling i Nordsjön, med hänvisning till möjligheten att utveckla upp till 4500 MW kapacitet. Eftersom de globala offshore-vindutvecklingskostnaderna minskar över tekniska framsteg kommer det att komplettera landets exportstrategi väl för att mata grannländerna vid högsta efterfrågan.