Amazons första vindkraftspark utanför USA har satts i drift i Sverige

Bäckhammar-projektet på 91 megawatt i västra Sverige kommer att stödja Amazon Web Services (AWS) datacenter i landet. Foto av Daniel Larsson / Eolus

Amazons första operativa vindkraftpark utanför USA har satts i drift i Sverige - den första i en serie av företagets förnybara energiprojekt som ska börja leverera ren energi till nät över hela Europa i år. Bäckhammar-projektet på 91 megawatt i västra Sverige kommer att stödja Amazon Web Services (AWS) datacenter i landet och den växande Amazon-detaljhandeln. Det förväntas leverera 280 000 megawattimmar ren energi årligen till det svenska elnätet - motsvarande att driva 29 000 genomsnittliga bostäder i Sverige. 

Vindkraftsparkens lansering tar Amazon ett steg närmare att uppfylla sina åtaganden om klimatmålet att drivas av 100% förnybar energi år 2025 och att uppnå nollkoldioxidutsläpp till år 2040, tio år före Parisavtalet.

 

bild
Amazon har gjort ambitiösa åtaganden att uppnå nollkoldioxidutsläpp till 2040 som en del av The Climate Pledge. Foto av Daniel Larsson / Eolus

Levererar ren energi över hela Europa

Bäckhammar-projektet på 91 megawatt är det första av två Amazon-förnybara energiprojekt som tas i drift i Sverige. Det andra, en vindkraftspark på 122 megawatt i Västernorrland, som för närvarande är under uppbyggnad, förväntas påbörjas under 2022. Totalt kommer dessa projekt att tillföra 213 megawatt ny ren energi till det svenska nätet.

De två platserna i Sverige är en del av de åtta förnybara energiprojekten - sex vindkällor och två solceller – Som företaget planerat i Europa, utformat för att leverera ren energi till elnäten som betjänar AWS datacenter och andra Amazon-anläggningar. Förutom Bäckhammar kommer ytterligare två av dessa projekt - i Irland och Spanien - att komma att tas i drift senare i år.