Nu påbörjas uppförandet av Raftsjöhöjden vindkraftpark

Bild: Pixabay

Vasa Vind kommer tillsammans med APG och Asper Investment Management att påbörja byggnation av Raftsjöhöjden vindkraftpark under tredje kvartalet i år. Vindkraftparken, som är belägen i Strömsunds kommun, Jämtlands län, kommer att bestå av elva turbiner från Cypressplattformen från GE Renewable Energy med en total installerad effekt om ca 60 MW.

Vasa Vind kommer att ansvara för byggledning och kommer under driften även att svara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Raftsjöhöjden blir den tredje delen i det 400 MW stora vindkraftklustret som Vasa Vind uppför i regionen.

De elva turbinerna som GE Renewable Energy kommer att leverera har en rotordiameter om 158 meter och en 5.5 MW generator. Åtta av turbinerna kommer att ha en tornhöjd om 141 meter och övriga tre 121 meter.