Vestas redovisar kvartalsförlust

Lars Skaaning AP/TT: Sämre kvartalsresultat än väntat av Vestas. Arkivbild

Rörelseresultatet före engångsposter blev 34 miljoner euro, vilket var sämre än väntat. Snittprognosen bland analytiker låg på cirka 127 miljoner euro, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

Resultatet tyngs av extraordinära kostnader på 175 miljoner euro relaterat till vissa specifika uppgraderingar och reparationer på redan installerad utrustning.

Omsättningen lyfte till 3,5 miljarder euro, upp med 67 procent från 2,1 miljarder euro ett år tidigare.

Orderingången under kvartalet motsvarar utrustning för 4 148 megawatt, vilket vid utgången av andra kvartalet gav en orderbok med ett värde på motsvarande 16,2 miljarder euro.

Vestas vinstprognos för helåret pekar på en rörelsemarginal (ebit) på 5–7 procent. I en tidigare prognos låg den på 7–9 procent. Prognosen för intäkter för helåret lämnas oförändrad på 14–15 miljarder euro.

Enligt Vestas, som i våras skrotade prognosen till följd av covid-19-pandemins osäkra läge, är dock prognosen som nu avges ovanligt osäker.