Vindkraften slår nya rekord

Foto: Jennie Pettersson

Den senaste statistiken för svensk elproduktion (vecka 31), visar att vindkraften översteg 25 TWh på årsbasis för första gången. Sverige fortsätter också att vara nettoexportör och har nu nettoexporterat el under 100 veckor i sträck. Detta är positivt, men samtidigt är det viktigt att skilja på de olika egenskaper som krävs för ett fungerande kraftsystem skriver energiföretagen på sin hemsida.

Den senaste statistiken över svensk elproduktion visar att vindkraften under vecka 31 översteg 25 TWh på årsbasis för första gången. Samtidigt ligger den nordiska vindkraften på knappt 57 TWh, vilket betyder en hög sannolikhet att 60 TWh-gränsen kan passeras under hösten.

Sverige fortsätter också att vara nettoexportör och har nu nettoexporterat el under 100 veckor i sträck! Den totala energivolymen har dock minskat till drygt 26 TWh efter en toppnotering på knappt 30 TWh i mitten av april.

Mot bakgrund av sommarens debatt rörande Svk:s upphandling av Ringhals 1 och Karlshamns kraftverk, är det dock centralt att skilja mellan de olika egenskaper som krävs för ett fungerande kraftsystem. Nettoexporten av el har till exempel ingen bäring på diskussioner om vare sig Svk:s behov av stödtjänster eller nätkapacitetsbristen i Malmö och Stockholm. Mer om detta; driftsäkerhet, stödtjänster och nätkapacitetsbrist, går att läsa i Energiföretagens förenklade beskrivning av kraftsystemet.