Arise vindkraftparker får ökad livslängd

Bild: Pixabay

Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade ekonomiska livslängden för Arises egna vindkraftparker att öka från i genomsnitt 25 år till cirka 30 år. Den kvarvarande genomsnittliga livslängden ökar därmed från drygt 15 år till drygt 20 år. Detta förväntas resultera i att avskrivningar på årsbasis minskar med cirka 9 mkr med start från och med augusti 2020.

”Det är ytterst glädjande att våra parker efter en ordentlig genomgång beräknas ha en 30-årig livslängd. Att den kvarvarande livslängden ökar från drygt 15 till drygt 20 år stärker det långsiktiga värdet i våra parker.” säger VD Daniel Johansson.