Ola Carlson tilldelas Vindkraftförenings vindkraftspris 2020

Ola Carlson, biträdande professor på Chalmers Tekniska Universitet. Bild: Svensk Vindkraftförening

Ola tillhör pionjärerna på forskarsidan inom vindkraft. Redan 1982–85 bedrev Ola forskningsstudier för att utveckla induktionsgeneratorer för vindkraftverk.

Ola är idag biträdande professor på Chalmers Tekniska Universitet i förnybar elproduktion, hans forskning framför allt är inriktat på vindkraftgeneratorer och frekvensomriktare samt integration till elnätet och hybridteknik. Sedan år 2010 leder Ola verksamheten som föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC).

SWPTC syfte är att vara navet mellan näringsliv och forskare för att utveckla vindkraft, dess konstruktion samt optimera och utveckla vindkrafttillverkningen. Ola ingår i Energimyndigheten arbetsgrupp för strategisk utveckling. Olas stora arbetskapacitet och intresse för förnybar energi i kombination med hans ödmjukhet samt nyfikenhet har gjort att Ola under snart 40 år själv och tillsammans med forskarkollegor utgett helt imponerande 99 publikationer inom vindkraft och förnybar energi.
 
Svensk Vindkraftförening är stolta att idag förära Ola Carlson 2020 års vindkraftpris.