Nytt ställverk från Jämtkraft levererar mer vindkraft till Östersund

Foto: Jämtkraft

I projektet Midskog 2020 har Jämtkraft byggt ett nytt ställverk och en ny 220 kV ledning till Midskog. Den nya kraftledningen byggdes för att kunna ansluta Åskälen vindkraftspark i Hammerdal som Vasavind står bakom.

Midskog i Ragunda kommun är en av Sveriges största ställverksombyggnationer. Både Svenska Kraftnät (SvK) och Jämtkraft Elnät AB har byggt nya anläggningar och ledningsgator. Det är ett omfattade arbete med många tekniska och säkerhetsmässiga aspekter där alla delar är sammanlänkade likt en lång kedja. Jämtkraft var färdiga med stora delar av sitt bygge redan förra sommaren och SvK är färdiga nu.

- Det är jättekul att det äntligen är dags! Nu kan Jämtkrafts nya stamnätstation börja leverera el till Östersund och närområdet. Vi hade förväntat oss att få driftsätta anläggningen vid den här tiden i förra året så vi har verkligen väntat på detta, säger Pär Nordström, projektledare för Midskog 2020.

VasaVind stor affär
Svenska Kraftnät har byggt en ny stamnätstation Midskog och i samband med det byggde även Jämtkraft ett nytt ställverk och en ny 220 kV ledning till Midskog. Den nya kraftledningen byggdes för att kunna ansluta Åskälen vindkraftspark i Hammerdal som Vasavind står bakom. Avtalet om 300MW var det största enskilda avtalet i Jämtkrafts historia när det slöts sommaren 2016.

Klara, färdiga, gå!
Inom kort sker de första planerade avbrotten som SvK genomför för att flytta anslutningarna från deras gamla anläggning till den nya. Förflyttningen kommer sedan att ske stegvis, enhet för enhet under ett halvår framåt.

- Det ligger ofantligt med planering och förberedelser inbakat i sådana här komplexa byggen med flera stora aktörer delaktiga. Förutom Jämtkraft och SvK är också Vattenfall delaktiga. Vi har haft ett mycket gott samarbete och väldigt kunnig, engagerad personal under hela resans gång, säger Pär Nordström.

När anläggningarna nu ska tas i bruk kvarstår kanske den största utmaningen när enhet för enhet ska tas i drift, komplexiteten är omfattande. 

- I den bästa av världar sker förflyttningen från gammalt till nytt utan att kunderna märker något alls. Men en sådan här stor omläggning sker inte varje dag och det är svårt att förutse exakt allt som eventuellt kan ske, säger Stefan Sedin, enhetschef Elnät.

Om projekt Midskog 2020
Det är ovanligt att Jämtkraft Elnät bygger en ledning med 220 kV. I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare ledningar mellan 0,4 och 130 kV. Det är också ovanligt Jämtkraft bygger elnät utanför det område bolaget är elnätsägare för. Totalbudget för Jämtkrafts delar i projektet, nytt ställverk och nya ledningar, är 214 miljoner kronor. Projektet är till stora delar kundfinansierat.

Transformator från Fjärran Östern
Stationen har satts samman och byggts i Midskog men komponenter kommer från olika delar av världen. Ett exempel är den gigantiska transformatorn på 340 MVA (Megavoltampere) som väger 240 ton (att jämföra med fyra medelstora kaskelottvalar eller 100 bilar). Transformatorn är tillverkad i Istanbul, Turkiet och transporterades med båt till Sundsvall och på trailer till Midskog.

 

bild
Foto: Jämtkraft

 

Fakta 220kV ledning:
Längd: Ledningsgatan är 38 kilometer och 40 meter bred.
Antal ställ och stolpar: 278 stolpställ och 576 stolpar, varav 4 stolpar är av komposit (glasfiber).
Fiber och åskskydd: Jämtkraft drar även en OPGW (optisk kabel), det är en kombinerad opto- och topplina för kommunikation och åskskydd.

Fem huvudentreprenörer:
1) Omexom (SvK:s stationsbyggnad)
2) Skanska (SvK:s och JKE:s markarbeten)
3) Dalekovod (SvK:s ledningar)
4) Linjemontage (JKE:s stationsbyggnad)
5) Abeka (JKE:s ledning)