Mekaniska fel – överlägset vanligaste skadan i vindkraftverk

Flest rapporterade mekaniska skador sker på rotorbladen. Diagram: Marsh AB

En ny rapport om skador i svenska vindkraftverk åren 2015-2020 har nyligen tagits fram av Marsh AB, en försäkringsförmedlare inom vindkraftssektorn. Av rapporten framgår att mekaniska skador är den i särklass vanligaste orsaken till anmälan till försäkringsbolag och det rör sig då oftast om skador på rotorbladen.

Rapporten “Swedish Wind Power Loss Scenarios & Learning” är baserad på 1500 landbaserade vindkraftverk i drift i Sverige åren 2015-2020 och redogör för typ av skada, mest rapporterade komponentskadan samt vilka skador som är mest kostsamma. Över 300 försäkringsärenden ligger till grund för rapporten.

Blixtnedslag näst vanligaste skadan

Mekaniskt slitageskador är, som sagt, den vanligaste anledningen till anmälan till försäkringsbolag. De står för 68 procent av alla anmälda skador. Näst vanligaste skadan, 15 procent av alla anmälningar, står blixtnedslag för. Därefter följer olika förluster, elfel, stöld, rättshjälp, brand och storm i fallande ordning med några enstaka procent för varje kategori. Värt att notera är att samtliga stöldskador avser stöld av kopparkabel i turbinen.

Den genomsnittliga kostnaden för skada på rotorblad är 83 500 euro. Snittkostnaden för ersättningskravet på försäkringsbolagen på den svenska marknaden är dock betydligt lägre – 36 000 euro.

Rotorbladsskadorna blir allt kostsammare

Rapporten kommer till slutsatsen att rotorbladsskadorna ökar i både frekvens och kostnad. Att rotorbladkostnaderna rakar i höjden beror på att vindkraftverken blir allt större och därmed blir rotorbladen också allt kostsammare. De står för 29 procent av alla mekaniska skador. På andra och tredje plats kommer växellådeskador och elektronikskador med 26 respektive 21 procent. Därefter följer generatorskador med 10 procent.

Skadorna på växellådan är lägre än rotorbladskostnaderna och en förklaring till det kan vara att de kostnaderna faller inom ramen för O&M-avtalet (drift och underhåll).

Det högsta rapporterade försäkringskravet för skadat rotorblad är nästan 700 000 euro och det genomsnittliga ersättningskravet är nästan 100 000 euro. Vilket kan jämföras med ersättningskravet för ett blixtnedslag, som snittar på drygt 50 000 euro.

Text: Simon Matthis