Billigare havsbaserad vindkraft genom XL-Blade

Genom det EU-stödda projektet XL-Blade syftar forskare till att hitta ekonomiskt lönsamma lösningar för havsbaserad vindkraft. Med fokus på storskaliga komponenter – likt turbinblad.

Bland annat är ett 88 meter långt turbinblad på väg för att testas i Offshore Renewable Energy Catapult’s egna testfaciliteter i Northumberland, England.