Modvions vindkraftstorn i trä beviljas 69 miljoner från EU

Pressbild: Modvion
Pressbild: Modvion
Pressbild: Modvion
Pressbild: Modvion

Göteborgsbaserade Modvion har beviljats 69 miljoner kronor i finansiering från EU-programmet EIC Accelerator. Företaget utvecklar vindkraftstorn i trä och pengarna ska bland annat användas för att bygga det första kommersiella trätornet. EU-kommissionen lyfter särskilt att Modvions teknik kan bidra till att återstarta ekonomin efter coronakrisen.

– Stödet från EU är ett tydligt kvitto på den enorma potentialen för vindkraftstorn i trä och hjälper oss att utveckla företaget i ännu snabbare takt. Nu är vi ett stort steg närmare att kunna erbjuda kommersiella klimatneutrala vindkraftstorn i trä, säger Otto Lundman, vd på Modvion AB.

EIC Accelerator är en del av Europeiska innovationsrådet pilotprogram för banbrytande innovationer. Modvion har erbjudits totalt 6,5 miljoner euro, motsvarande 69 miljoner kronor, i finansiering. 26 miljoner kronor utgörs av bidrag och 43 miljoner utgörs av kapitalinvesteringar som garanteras av Europeiska investeringsbanken.

Utlysningen var den tuffaste hittills inom EIC Accelerator och bara 72 företag av totalt 3 969 ansökningar beviljades finansiering. Hälften av företagen erbjuder lösningar för att bromsa spridningen av coronaviruset och hälften av företagen ska bidra till EU:s återhämtningsplan och till att snabbt få igång ekonomin efter pandemin. EU-kommissionen nämner särskilt möjligheten att kraftigt minska kostnaderna för vindkraft genom Modvions teknik i sitt pressmeddelande.

– Det är en kvalitetsstämpel att vi är ett av få utvalda bolag som beviljats bidrag i den stenhårda konkurrensen. Finansieringen skapar trygghet för oss, våra samarbetspartners och potentiella investerare. Nu kan vi fokusera på att anställa fler medarbetare, bygga en ny utvecklingsfabrik och på att bygga det första fullskaliga vindkraftstornet i trä, säger Otto Lundman.

Bidraget från EU kommer bland annat att användas till att bygga en utvecklingsfabrik i Göteborgsområdet. Där ska det första tornet i kommersiell skala byggas, ett drygt 100 meter högt torn avsett för Varberg Energi. Modvion har även skrivit under avsiktsförklaringar med Rabbalshede Kraft om tio torn, minst 150 meter höga.

– Vi ser en stor efterfrågan på våra vindkraftstorn i trä. Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli både högre och billigare. Genom att bygga i trä minskar vi dessutom koldioxidutsläppen radikalt och kan erbjuda klimatneutral vindkraft, säger Otto Lundman.

I april restes Modvions första trätorn på Björkö utanför Göteborg, ett 30 meter högt torn som beställts av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.