DSS utbildar i riskmedvetenhet

Pressbild: DuPont Sustainable Solutions och Siemens Gamesa.

Leverantören av vindturbiner till havs lanserar ytterligare attitydfokuserat säkerhetsprogram DuPont Sustainable Solutions (DSS) har börjat samarbeta med Siemens Gamesas offshoreverksamhet. DSS ska utbilda i riskmedvetenhet för att förbättra säkerheten för verksamhetens runt 6 000 anställda. Efter att tidigare ha samarbetat med DSS inom sin fastlandsverksamhet, valde Siemens Gamesa att arbeta med DSS till följd av den starka kompetens och det goda ryktet som DSS har inom risk- och säkerhetshantering. De två företagen samarbetar för att implementera DuPonts Risk Factor-utbildning i hela organisationen, samt coachning av ledande befattningshavare och mellanchefer samt workshops kring säkerhet. Eftersom arbetet var utformat att levereras på distans med hjälp av digital teknik, pågår projektet utan avbrott på grund av Covid-19.

Siemens Gamesa är global marknadsledare inom vindkraftsbranschen offshore, med anställda och installationer på alla huvud- och utvecklingsmarknader. Företagets verksamhet omfattar alla delar av värdekedjan, inklusive innovation, utveckling, tillverkning, installation och service. Inom tillverkning, installation, drift och underhåll arbetar många av de anställda i små grupper eller på egen hand, vilket stärker medvetenheten om vilka risker som är kritiska för deras säkerhet.

Siemens Gamesas LeadSafe-projekt började med ett pilotprojekt i slutet av 2019 efter en utvärdering av organisationens säkerhetskultur av DSS för att skräddarsy utbildningen. Projektet omfattar de flesta anställda på företagets tillverkningsanläggningar, kontor, förmonteringsplatser samt installationspersonal och kommer också att omfatta anpassade workshops för 200 ingenjörer med syftet att förbättra säkerheten i teknikprocessen. Med tanke på vikten av att skydda sina anställda har Siemens Gamesa beslutat att fortsätta implementeringen av projektet under Covid-19-pandemin, då en stor del av arbetet levereras virtuellt. Bolaget har prioriterat marknader som kommit lite längre när det gäller ekonomisk återhämtning, till exempel Kina.

– Säkerhet är det vi väljer i Siemens Gamesa och vi är stolta över att samarbeta med DSS för att förse våra anställda med verktyg för att förhindra incidenter genom att hantera risker. Vårt främsta fokus och högsta prioritet är alltid säkerhet. Vi vill se till att alla våra anställda har rätt tankesätt kring de beslut de tar varje dag. Det är vad LeadSafe syftar till, säger Andreas Nauen, vd för Siemens Gamesas offshore-verksamhet.

Det första ledningsseminariet har redan ägt rum med fokus på den roll som ledare spelar för att påverka och nå en förändring av kulturen. En stor del av detta är kommunikation. Som en deltagare sa efteråt: ”Kultur ändras med ett samtal i taget. Du behöver prata om säkerhet för att motivera människor, ge och fråga om feedback.” Förutom ledarseminarier och coachning stöder DSS Pressmeddelande Siemens Gamesa Offshore genom att utbilda ett antal anställda för att bli interna utbildare för organisationen.

– Nyckeln till förstklassig säkerhetsprestanda är säkert beteende. Även om tekniska åtgärder betydligt kan minska antalet olyckor, räcker det inte för att eliminera dem. Det kräver att människor känner till risker och är medvetna om den roll som deras beslutsfattande spelar i incidenter. Med det nya säkerhetsprojektet tar Siemens Gamesa Offshore ett viktigt steg i den riktningen. Som ett ytterligare tydligt tecken på deras åtagande när det gäller säkerhet, definierar Siemens Gamesa Offshore omfattningen av arbetet, med målet att utvidga det pågående säkerhetsprojektet till resten av koncernens affärsenheter: Onshore och Services, och introducerar också en del tvärgående/koncernövergripande åtgärder, säger Cédric Parentelli, vd för DSS i Europa och Nordafrika.