Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Bild: Bixia

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att teckna ett nytt tilläggsavtal med elbolaget Bixia. Avtalet innebär att koncernens hela elförbrukning produceras från vindkraft, sammanlagt handlar det om 24 GWh per år.

Samarbetet med Bixia innebär att motsvarigheten till AGES totala elbehov produceras av vindkraftproducenter.

– Hållbarhetsperspektivet är integrerat i vår vardag och går hand i hand med våra affärsstrategier. Ett exmpel är att allt aluminium som används i våra gjuterianläggningar består av 100 procent återvunnet material som vi förädlar till nya produkter. Därför var det ett naturligt steg för oss att använda 100 procent förnybar energi i vår produktion, säger Johan Bladh, finansdirektör på AGES. 

Bixia har lång erfarenhet av att samarbeta med producenter av förnybar el och är det elbolag i Norden som köper in störst andel förnybart direkt från producenter.

– Man kan säga att vi på Bixia förenar elproducenten och elkunden. Vi vill hjälpa producenterna av sol- vind- och vattenkraft att få lönsamhet i sin produktion, samtidigt som vi vill att fler kunder ska förstå vilken betydelse valet av el har för vår miljö. Det viktigaste vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna är att ställa om våra energisystem från fossilt till förnybart, säger Marcus Annell, portföljförvaltare på Bixia.