Polhem Infra investerar i en av de största vindkraftsparkerna i Sverige

Bild: Polhem infra

Polhem Infra, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fondens samägda bolag för direktinvesteringar investerar nu i ett av Sveriges största vindkraftsprojekt tillsammans med tre institutionella investerare och Foresight Energy Infrastructure Partners. Den nya vindkraftsparken Skaftåsen i Härjedalens kommun förväntas med sina 35 turbiner att producera ca 535GWh el motsvarande konsumtionen hos ca 100 000 hushåll när den tas i drift under 2021.

Genom investeringen i vindkraftsparken Skaftåsen fortsätter Polhem Infra att placera svenskt pensionskapital i projekt som bidrar till Sveriges klimatmål med målsättningen om ett hundraprocentigt förnybart elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan.

Vindkraftparken i Skaftåsen förväntas producera el motsvarande konsumtionen hos ca 100 000 hushåll och sparar motsvarande 425 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med fossil elproduktion. Vindkraftsparken förväntas också bidra till det lokala näringslivet under uppförandet genom nyttjandet av lokal arbetskraft och lokala tjänster. Utöver sedvanligt arrende kommer parken erlägga bygdepeng motsvarande 1 % av årliga intäkterna under parkens hela livslängd, i syfte att främja och stödja den lokala utvecklingen i området.

Parken ska drivas och förvaltas av Foresight Group och ägare är förutom Polhem Infra de europeiska institutionella investerarna Foresight Energy Infrastructure Partners som förvaltas av Foresight Group, BAE Systems Pension Funds Investment Management Ltd i egenskap av förvaltare av BAE Systems Pension Funds, KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap) och Arcano managed funds.