Omexom ansluter vindkraftpark till elnätet i sydöstra Småland

Bild: Omexon

Omexom (Infratek Sverige AB) har fått i uppdrag av E.ON att leverera ett utomhus 130kV ställverk och en byggnad för 30kV-ställverk för att ansluta en planerad vindkraftpark i närheten av Nybro i Småland.

Arbetet inleds hösten 2020 med beredning av markområdet som i dag är skogsmark. Uppdraget innebär byggnation av ett utomhusställverk och en byggnad för inomhusställverk och kontrollutrustning.

- Detta är en totalleverans till E.ON där vi även levererar alla apparater förutom själva transformatorn, säger Tomas Nilsson, ansvarig affärsenhetschef på Omexom.

Den nya vindkraftparken planeras att vara i drift i februari 2021.