Tysklands maximerade energinät orsakar problem över hela Europa

Tyska vindkraftverk vid landets Nordsjökust. Foto: Wikimedia commons

Nordtyskland kan inte använda all den förnybara energin som den producerar. Inte heller kan dess grannar.

Tyskland genererade mer än 20 gigawattimmar offshore vindkraft förra året. Denna växande diskrepans mellan Tysklands förnybara kapacitet och styrkan i elnätet leder till oväntade begränsningar, absurda priser och utmaningar för grannländerna.

Även om Tyskland genererar rekordmängder ren energi i norr är nätet för svagt för att transportera all kraft ner till centraler i södra delen av landet - en långvarig utmaning för Tyskland som bara blir värre.

En av de mest synliga effekterna av denna förnybara energimättnad på det tyska nätet är negativa grossistpriser för grosshandlare.

- Eftersom gynnsamma väderleksförhållanden pressade förnybar energi upp till nästan 43 procent av kraftförsörjningsmixen under 2019, ökade antalet timmar med negativa priser på grund av hög produktion från förnybara energikällor, meddelade Agora Energiewende, en tysk tankesmedja.