Lägsta elpriset på 20 år 

Pressbild: Entelios.

 Åtgärderna i samband med coronaepidemin fortsätter att prägla marknaderna världen över. Mycket tyder på att det kan ta lång tid innan smittan är under kontroll och samhället kan börja återgå mot det normala. Framförallt nu då allt är mycket osäkert reagerar marknaderna med rädsla och prisrörelserna är stora – åt alla håll. Det skriver Entelios i ett pressmeddelande.

Marknaden förväntar sig en svagare ekonomi och därmed en svagare industrisektor. Detta präglar råvarupriserna och därmed även elpriserna i Europa. Priset på kol, olja, gas och utsläppsrätter har fallit kraftigt på sistone. Detta bidrar till att pressa prisförväntningarna på elpriset i Europa, något som i sin tur har en smittsam effekt på de nordiska priserna.

Senaste veckan fick vi årets lägsta snittpris på spotmarknaden. Ett lägre veckopris har vi inte sett sedan sommaren 2015. Redan denna vecka förväntar sig marknaden att priset ska ett sätta nytt bottenrekord, kanske det lägsta veckopriset vi har sett sedan 2000?

Även terminspriserna är under hård press. Kontrakten för nästa år kan nu också säkras på den lägsta nivån sedan 2000. Den fortsatta oron på marknaden gör det osäkert om priserna ska fortsätta neråt eller stanna upp på den nuvarande nivån. Den fortsatta utvecklingen av coronaläget är helt avgörande för åt vilket håll det kommer att gå.