Jättesatsning på vindkraft – dock inte i Östergötland

Arkivbild.

Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi ska omkring 80 miljarder kronor satsas på vindkraftprojekt åren 2017-2021. Östergötland nämns dock bara en enda gång i sammanställningen, enligt rapport från SVT. 

Svårigheterna med att uppföra vindkraftverk i Östergötland beror till stor del av det stoppområde som Försvarsmakten lagt för ett område med 4 mils radie runt Malmen i Linköping. Där är det mycket flygverksamhet, bland annat utbildningsverksamhet, med såväl helikoptrar som flygplan.

Enligt SVT finns det andra regler som stoppar vindkraften längs kusten. Dels handlar det om ett undantag som kallas ”obruten kust”. Det innebär att inga industriella byggnader får uppföras längs kusten och i detta ingår vindkraftverk. Dels handlar det om fågellivet där framförallt havsörn anses bli negativt påverkad.

En sammanställning gjord av branschorganisationen Svensk vindenergi visar att under åren 2017-2021 har det investerats 80 miljarder kronor i vindkraft i landet som helhet. Den enda post som finns med från Östergötland är två kraftverk mellan Vadstena och Borghamn, som togs i drift 2017. Statistiken, som presenterades i september förra året, gäller investeringsbeslutade och aviserade vindkraftprojekt mellan åren 2017 och 2021.

När ett företag vill bygga vindkraftverk står man ofta inför en flera år lång process med ansökningar, tillstånd och överklaganden. De investeringar som plöjts ner i projekten kan ibland visa sig helt värdelösa om den sista instansen säger nej.

För att undvika detta arbetar Länsstyrelsen med kommunerna för att få fram ett underlag som ger ett snabbare ja eller nej till vindkraftsprojektörerna. Alla kommuner i Östergötlands län har kontaktas och just nu samarbetar Länsstyrelsen med Norrköpings kommun.