Arise återköper obligationer

Bild: Pixabay

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om SEK 50 000 000. Återköpet gäller bolagets säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om SEK 650 000 000 (ISIN: SE0010920900). Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 4,5 % och förfaller i mars 2021. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 97,5 procent av obligationernas nominella belopp, dvs. SEK 48 750 000.

Syftet med återköpet av obligationerna är att minska bruttoskulden och förbättra Arise räntenetto. Återköpet har möjliggjorts av bolagets starka kassaposition. Efter återköpet uppgår Arise innehav av ovan nämnda obligationer till ett nominellt belopp om SEK 150 000 000.