Kortidsprognos visar på utländsk vindkraftsboom i Sverige

Arkivbild.

Elproduktionen från vindkraft väntas fördubblas i Sverige fram till 2022, det visar en kortsiktsprognos från Energimyndigheten. Investeringen kommer nästan uteslutande från utlandet – främst Tyskland.

Syftet med Energimyndighetens kortsiktsprognos är att ge underlag till Finansdepartementets prognoser över skatteintäkter. Här framkommer att elproduktionen från vindkraft väntas fördubblas, från 16,6 TWh år 2018 till 38 TWh fram till år 2022.

Ökningen beror av en kraftig utbyggnad de kommande åren, skriver myndigheten. En utbyggnad som främst drivs från utlandet.

Utbyggnaden av vindkraft har i stort stannat upp i Tyskland på grund av motstånd lokalt