Boo Energi inför klimatpositiv el

Pressbild: Boo Energi

Elbolaget Boo Energi Försäljnings AB nöjer sig inte med att vara klimatneutrala och kompensera för exakt de koldioxidutsläpp som kundernas elförbrukning orsakar. Genom att gå ännu längre och ge stöd till två globala miljöprojekt bidrar företaget till att binda mer växthusgaser än vad elen ger upphov till. På så sätt är all el som säljs av Boo Energi från och med 1 mars i år klimatpositiv.

— Det finns ingen tid att förlora och världen har inte tid att vänta. Omställningen till minskad klimatpåverkan måste ske snabbt och därför skrider vi till verket redan nu och tar vår del av ansvaret. För varje kilowattimme som våra kunder köper, minskas de globala utsläppen, säger Fredrik Heleander, VD på Boo Energi.

— Trots att vi enbart säljer el från förnyelsebara källor som sol, vind, vatten och biogas orsakas ändå påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv. En solcellsanläggning måste, precis som ett vind- och vattenkraftverk, tillverkas, fraktas och sättas upp och någon gång tas ned igen, processer som bidrar till utsläpp. Vi nöjer vi oss inte med att enbart kompensera för denna klimatpåverkan utan för ytterligare tio procent. På så sätt blir vi klimatpositiva till 110 procent.

 

Stöder två projekt i Kina
Kompensationen beräknas med hjälp av The GreenHouse Gas Protocol, den mest använda standarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser. Eftersom Kina just nu är det land i världen som står för störst miljöpåverkan har Boo Energi valt att stödja två kinesiska projekt. I ett av projekten omvandlas avfallet från ett antal byar till miljövänlig biogas och till gödsel för jordbruk. Biogasen används för matlagning och uppvärmning som ersättning för eldning av kvistar och kol. Dessutom ges stöd till ett kinesiskt vindkraftprojekt för att minska beroendet av kolkraft.

—Vi har valt två projekt i Kina då det är det land som har mest utsläpp i hela världen. De två projekt som vi investerar i minskar inte bara utsläppen utan skapar också lokala arbetstillfällen och en mer hållbar ekonomi, säger Fredrik Heleander.  

Redan 2014 började Boo Energi att sälja el enbart från förnyelsebara källor. Klimatkompensationen som infördes 1 mars 2020 innebär inga prishöjningar för bolagets kunder.