Vindkraften upp 88% under 2020

Källa: Nordpool, grafik Elskling.

De redan rekordlåga elpriserna som Elskling rapporterade om under inledningen av året fortsätter att sjunka ytterligare i kölvattnet av stormarna Ciara och Dennis under februari månad.

“Det låga elpriset beror på det milda, blöta och blåsiga vädret vi sett under de två första månaderna av året, där temperaturer, nederbörd och vind varit en bra bit över det normala”, säger Tomas Jonson, VD på jämförelsetjänsten Elskling.

De varma klimatet tillsammans med en stor mängd nederbörd bidrar till att vattenmagasinen i vattenkraftverken är välfyllda utifrån säsongen. Tillrinningen för vattenkraftverk är långt över medianen och nästan dubbelt så hög jämfört med förra året, vilket i sin tur leder till att vattenkraftverken producerar el över det normala för att inte behöva låta vatten gå till spillo.

Vattenkraftverkens största fördel är att de snabbt kan anpassa produktionen i samband med att efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraftverken kan lika snabbt anpassa produktionen gentemot rådande förutsättningar för vind eller solkraft.