Vänsterpartiet öppnar för att gå med i energiöverenskommelsen

Pressbild: Vänsterpartiet/Via TT

Obligatorisk bygdepeng, en ny elkabel till Gotland och direktiv om att Vattenfall ska bygga mer vindkraft. Det är de krav Vänsterpartiet ställer för att gå med i energiöverenskommelsen.

Idag saknar partierna bakom energiöverenskommelsen majoritet och de behöver därför Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har tidigare ställt sig utanför överenskommelsen, men nu öppnar alltså partiet för att gå med.
- Sverige måste skynda på sitt arbete för att nå klimatmålen. Där spelar energifrågan en avgörande roll. Vi är redo att gå in och se till att energiöverenskommelsen får majoritet i riksdagen, men då krävs att vi får gehör för våra klimatkrav, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Bland annat kommer partiet att kräva en obligatorisk bygdepeng.
- För att klimatomställningen ska lyckas behöver den vara rättvis. Folk i hela landet måste känna att de tjänar på att ställa om. Där är bygdepengen viktig. Vi kräver att den blir obligatorisk, så att de kommuner och närområden där vindkraften byggs får ta del av avkastningen. Det tror vi skulle skapa en större acceptans lokalt för utbyggd vindkraft, säger partiets närings- och energipolitiska talesperson Birger Lahti. 

En ny elkabel till Gotland är ett annat av partiets krav.
- Hela Sveriges klimatomställning försvåras av att elkapaciteten till och från Gotland är undermålig. En tredje elkabel till Gotland skulle säkra eltillgången så att Sveriges näst största utsläppare, Cementa på Gotland, kan ställa om till eldrift. Det skulle också göra det möjligt att bygga ut vindkraften på Gotland och föra över den till fastlandet, säger Birger Lahti. 

Dessutom kräver partiet att ägardirektiven till Vattenfall ändras.
- Vi vill att Vattenfall får ett tydligt uppdrag att bygga mer vindkraft, både på land och till havs. I klimatkrisens tid är det självklart med en starkare stat i energiproduktionen. Det är uppenbart att marknaden inte löser problemen på egen hand, säger Jonas Sjöstedt.