Försvaret motsätter sig vindkraft i Fågelås

Bild: Hjo kommun.

Försvaret motsätter sig den planerade vindkraftparken i Fågelås i Hjo kommun. Den kan medföra "påtaglig skada på riksintresset", skriver Försvarsmakten i ett yttrande.  

Det är Elous Vind AB som vill bygga en vindkraftpark vid Fågelås i Hjo kommun. Sedan tidigare finns tillstånd att på platsen uppföra vindkraftverk. Men nu vill bolaget bygga tio högre vindkraftverk, med en maxhöjd på 250 meter.

Området gränsar till det område kring Karlsborg som är av riksintresse för totalförsvaret. I närheten finns Karlsborgs flygplats liksom skjut- och övningsfält.