Kanonaden bygger vindpark i södra Sverige

Bild: Kanonaden.

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad AB ska projektera och bygga vägar, fundament och elnät för Vindpark Åby-Alebo på uppdrag av Stena Renewable AB. 

 

Vindpark Åby-Alebo kommer att få samma typ av verk som Stena Renewables Vindpark Kronoberget i Lekebergs kommun, som precis har tagits i drift (bilden).

- Kanonaden har byggt flera vindkraftsanläggningar åt oss tidigare och vi har alltid varit nöjda. Bolaget har kompetensen att bygga stora vindparker och är dessutom en stark och lokal aktör i Småland. Båda dessa egenskaper är viktiga för oss, säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable.

Vindpark Åby-Alebo i Mönsterås kommun är den största i södra Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter och beräknas årligen producera cirka 500 GWh förnybar el. Detta motsvarar hushållsel för 100 000 villor.
Den förnybara elen minskar koldioxidutsläppen med omkring 300 000 ton per år, vilket är lika mycket som 167 000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut under ett år.

Byggnationen av Vindpark Åby-Alebo påbörjas under våren och anläggningen väntas leverera el från första kvartalet 2022.