Elpriset föll i december 

Bild: Entelios.

Elpriset gick ner i december tack vare blidväder och nytt vindkraftrekord. Med ett kommande kraftöverskott spår marknadsaktörerna en jämn prisnedgång ända fram till 2022. Det skriver Entelios i ett pressmeddelande.

Tack vare milda temperaturer och mycket vind blev spotpriset i december inte så högt som marknaden dessförinnan hade fruktat. För leverans handlades decemberkontrakten på strax över 41 euro – men det faktiska priset blev nästan 10 % lägre: Snittet för Norden i december landade på 36,70 euro.

Det var framförallt den första delen av december som präglades av mycket vind och det är ingen slump att Danmark och norra Sverige var de områden som noterade de lägsta priserna. Detta är de typiska vindkraftområdena där man har installerat mycket ny kapacitet och därför får de nu även mest utbyte vid blåsigt väder.

Även i norra Norge fick man en hel del prispress under december. Orsaken är att den svenska vindkraften bidrar till att ”låsa in” kraftproduktionen i norr och därmed pressa ner priserna.

Ser vi på året som helhet, kan vi även konstatera att årets decemberpris bidrog till att dra ner genomsnittspriset för 2019. När vi jämför decemberpriserna för de senaste tio åren, blev årets decemberpris 6 % lägre – men trots det ändå 13 % högre än snittet för de senaste fem åren, skriver Entelios i pressmeddelandet.

Innan vi gick in december månad låg snittpriset för 2019 på 39,16 euro. Detta är 10 % högre än snittpriset för de senaste tio åren och nästan 30 % dyrare än de senaste fem åren.

Nytt vindrekord i Norden

Det installeras kontinuerligt mer vindkraft i Norden, och den första veckan i december sattes ett nytt rekord i vindkraftsproduktion: Nästan 1,7 TWh på en vecka är den högsta produktionen vi har sett sedan september 2018.

Sedan 2012 har det installerats vindkraft som normalt ska producera mer än 10 % av totalförbrukningen i Norge och Sverige – alltså 31,2 TWh per år. Och givetvis tar det inte slut där. I skrivande stund byggs det nya vindkraftverk med en kapacitet på hela 22,5 TWh.

Har vi pristoppen bakom oss?

Den massiva utbyggnaden av vindkraft i Norden har gjort att marknadsaktörerna nu tror att elpriset i Norden kommer att gå ner de närmaste åren, efter fyra års ökning. En stor orsak till detta är att Norden nu för första gången går in i ett läge där man har överskott av kraft.

Men de senaste två åren har elpriset varit avsevärt högre än vad vi har sett sedan 2013. När vi analyserar genomsnittliga årspriser ser vi att priserna nådde botten 2015, under en period då resursbalansen var stark och råvarupriserna låga.

Sedan dess har elpriserna stigit gradvis. 2018 gjorde de ett tydligt skutt, när nederbörden var liten och råvarupriserna toppade. Framförallt priset för utsläppsrätter bidrog till att dra upp priset rejält under 2018.

Priset på kol och gas föll

För 2019 är koldioxidpriset fortfarande en viktig faktor när det gäller att förklara den höga prisnivån. Men samtidigt hamnade snittpriset för 2019 något lägre jämfört med 2018. Varför? Svaret ligger i priserna på de andra råvarorna, kol och gas. Dessa föll kraftigt under 2019 och sänkte därmed priserna på el producerad av fossila bränslen.

När vi tittar framåt ser vi att marknadsaktörerna prisar in en fallande trend för elpriserna i Norden. För 2020 har man prisat in en nedgång på 5–8 % i elpriset och nedgången kommer att fortsätta de närmaste åren med en nedgång på hela 15 % år 2022.

Den nya situationen med kraftöverskott kommer att bidra till att pressa ner priserna i hela Norden, men det är två områden som kommer att se lägre priser än andra: Den nordliga delen (Finland, norra Sverige och norra Norge) samt Danmark.

Orsaken är enkel, det är här – i områdena som historiskt sett har haft höga priser – som huvuddelen av den nya kraftproduktionen kommer att finnas. Därmed kommer även pressen på elpriset att bli störst i dessa områden.

 

 

Senarelagd kärnkraft i Finland – igen

Ännu en gång har driftstarten av det nya gigantiska kärnkraftverket i Finland – Olkiluoto 3 – skjutits upp.

Ursprungligen var den nya reaktorn planerat att tas i kommersiell drift 2009. Byggfasen har pågått sedan 2005 och med tiden har kostnaderna tredubblats.

 

Testproduktionen har nu skjutits upp till första kvartalet 2021, med hopp om full leverans till marknaden någon gång under loppet av 2021. Vi önskar alla inblandade lycka till och hoppas på det bästa.