Europas största vindkraftspark till Piteå

GE Renewable Energy levererar 179 vindturbiner till vindkraftsparken i Piteå som därmed blir Europas största, enskilda, landbaserade vindkraftspark, skriver företaget i ett pressmeddelande. Parken kommer att ha kapacitet för 650 MW och öka Sveriges vindkraftskapacitet med över 12 procent, enligt Green Investment Group och GE Energy Financial Services som kommer att dela på ägarskapet med 50 procent vardera.

Projektet finansieras även av Europeiska Investeringsbanken (EIB), Euler Hermes, NordLB, KfW IPEX-Bank samt HSH Nordbank.

Norsk Hydro ska köpa kraften under 19 år via ett kraftleveransavtal (Power Purchase Agreement, PPA), vilket kommer att bli det mest omfattande kraftleveransavtalet i världen.