Producerade 24 procent mer än förväntat

Oktober blev en lyckomånad för Rabbalshede Kraft som producerade 63,7 GWh i egen regi under månaden, hela 24 procent mer än förväntat, vilket gav en tillgänglighet om 98 procent.

Rabbalshede Kraft förvaltar 170 vindkraftverk varav 93 vindkraftverk i egen och samägd regi och 77 verk ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år.