Vindkraft slår rekord i Iowa

Enligt MidAmerican Energy ska vindkraften ha stått för kundernas totala energibehov under två riktigt blåsiga dagar i Iowa.

Vinden ska ha genererat tillräckligt med el för att möta behoven hos 670 000 kunder.

Bolagets mål är att tillslut nå 100 procent förnybar energi. Som en del av detta uppgraderar bolaget samtliga av deras gamla turbiner, samtidigt som de bygger nya.