Lettland i samarbete med Luxemburg

Lettland ska i samarbete med Luxemburg överföra förnybar energi från land till land, med syfte att underlätta för Luxemburg att nå EU:s energimål (European Union (EU) Renewable Energy Directive) till 2020.

Samarbetet ska vara det första i sitt slag mellan två EU-länder.

Lettland ska redan ha nått 23 procent av förnybar energi 2015. Samma period stod motsvarande andel i Luxemburg för fem procent.

Luxemburg kommer bland annat att betala Lettland mer än 97 miljoner kronor (10 miljoner euro) för förnybara energiprojekt och forskning.