Facebook investerar i Rattlesnake Creek

Facebook har valt att investera i Tradewind Energy's vindpark Rattlesnake Creek på 320 megawatt i Dixon County, Nebraska.

Projektet är för tillfället under utveckling, investeringen omfattar 308 miljoner dollar.

Elen från vindparken ska till Facebooks datacenter - Papillion data centre, som också är under byggnation i Nebraska.

Parken ska sättas i drift till fjärde kvartalet 2018.