Australien slopar CET-målen

Australien har nu valt att slopa sina mål om förnybar energi - clean energy target (CET), efter flera år av obeslutsamhet, skriver Wind Power Monthly.

Regeringen fick tidigare ett förslag från chefforskare Alan Finkel om att skapa CET, grundat i en översyn av landets energisektor.

Enligt forskarens rapport ska de nya målen underlättat för alla elproducenter genom olika incitament, baserade på de utsläpp som produceras.

CET skulle alltså ersätta de nuvarande energimålen renewable energy target (RET), vilka tar slut till 2020.

Istället har regeringen valt att skapa ett, enligt dem mer neutralt system där olika typer av stöd eller skatter tas bort för att skapa en mer jämn marknad för alla parter.