Sverige värd för internationellt klimatmöte: IPCC Lead Author Meeting

Det tredje mötet om global uppvärmning, IPCC Lead Author Meeting on Global Warming of 1.5ºC av Intergovernmntal Panel on Climate Change (IPCC) kommer att äga rum i Malmö 23-27 oktober.

IPCC förser beslutsfattare världen över med reguljära, vetenskapliga analyser av klimatförändringarna, skriver SMHI i ett pressmeddelande.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, är på plats och öppnar upp mötet den 23 oktober.

IPCC består idag av 195 medlemsländer, där forskare världen över analyserar och arbetar med forskning kring klimatförändringar.

- Sverige tog ett tidigt initiativ för att vara värd för mötet som ett sätt att stödja IPCC: s arbete. Klimatforskning spelar en mycket viktig roll för att ge politiker och andra samhällsaktörer en tydlig bild av relevanta utmaningar och vilka åtgärder som behövs, säger Isabella Lövin.

Under mötet diskuteras rapporten Special Report on Global Warming of 1.5ºC. Rapporten är den sjätte i sitt slag och ska resultera i tre olika specialrapporter.

- Rapporten, Special Report utarbetas som ett svar på en inbjudan från Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar från december 2015. Rapporten kommer att vara omfattande, utvärdera möjliga sätt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den kommer även att ta dessa frågor i det bredare sammanhanget av hållbar utveckling, förklarar klimatrådgivare och svensk representant för IPCC, Markku Rummukainen.

- För SMHI är rollen som nationell kontakt för IPCC viktig. Denna roll är ett tydligt exempel på internationellt samarbete som är avgörande för klimatområdet. En av SMHI: s uppdrag är att ge beslutsfattare vetenskapligt baserad information, ett uppdrag som reflekterar allt vi gör, tillägger generaldirektör Rolf Brennerfelt.