Planer på vindpark i Echo, Oregon

Kanadensiska Capital Power Corporation har planer på att uppföra en vindpark om 350 megawatt i Eco, Oregon.

Parken Nolin Hills skulle bli, vid full drift, bolagets största landbaserade park.

Förhoppningen är att ansökan blir godkänd av Oregon Department of Energy och att parken kan driftsättas till 2020.