Vind 2017: Stora Förnybarhetspriset 2017 till Apple

Klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset går 2017 till det amerikanska it-företaget Apple för deras satsningar på förnybar energi. Priset som varje år delas ut av Svensk Vindenergi överlämnades under Vind-konferensen den 12 oktober.

Motiveringen lyder:

Apples mycket ambitiösa miljömål och strävan efter att driva all sin egen verksamhet med förnybar energi har burit frukt. Det goda exemplet i kombination med stora insatser för att övertyga leverantörer om att arbeta på samma sätt har resulterat i konkreta steg framåt och betydande investeringar i förnybar energi runt om i världen.

Idag drivs Apples verksamhet i 23 länder med 100 procent förnybar energi. Totalt är andelen förnybar energi i den världsomspännande verksamheten 96 procent. Apples mål är att 100 procent av leverantörerna ska ha gått över till 100 procent förnybar energi år 2020.

− Apples satsning ger god utdelning. Genom det utpräglade miljöansvar Apple tar, utgör de ett föredöme för andra aktörer på marknaden och vi hoppas att detta sporrar fler företag till att våga satsa på hållbara energilösningar, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Om Stora Förnybarhetspriset

Stora Förnybarhetspriset instiftades av Svensk Vindenergi år 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är bland andra Wallenstam, Google, Polarbröd, IKEA och Tesla Motors.