Vind 2017: Från att äga till projektera

Text: Susanne Ringheim Kilje

Ytterligare ett företag som deltar i år igen, efter några många omgångar på hemmaplan utan extra marknadsföring på den årliga Vindmässan, är Arise. Bibbi Franzén, kommunikationschef på Arise, är en av de få kvinnor som syns i montrarna. Samtidigt får en inte glömma att vd:n för Svensk Vindenergi heter Charlotte Unger Larson.

- Vi var med när Vindkonferensen hölls på Älvsjömässan en gång i tiden, men det gav oss inte så mycket då. Men nu är det dags igen – branschen verkar vara på uppgång och vi ville vara med så att folk får veta vad vi gör och vad vi kan, säger Bibbi.

Ett av målen med att delta i år är att få nya uppdrag, vilket inte verkar vara långt borta, säger hon och berättar nöjt att Arise har bokat in flera möten på plats och knutit många kontakter på kort tid. Medan hon pratar sveper företagets vd Daniel Johansson - tidigare statssekreterare i Alliansregeringen - förbi, tar snabbt en godisbit ur en skål och ursäktar sig: han ska möta några presumtiva samarbetsparter.

Även Arise framhåller bredd och helhetslösningar som en konkurrensfördel. Från konceptet att äga vindkraftparker har företaget gått vidare till att också projektera, bygga, driva och förvalta parker för externa investerares räkning. 

- Vi erbjuder med andra ord allt som ingår i en framgångsrik vindkraftpark, säger hon.