Vind 2017: "Vi vill leverera en högkvalitativ produkt"

Text: Susanne Ringheim Kilje

På plats under Vind 2017 finns också Cowi, ett konsultföretag som fokuserar mycket kring en helhetssyn, så kallade det 360-graderslösningar.

- Vi vill leverera en högkvalitativ produkt och menar att vi kan erbjuda lösningar 360 grader runt, säger Francesco Sottini i danskägda Cowis stånd på Vind 2017.

Han är Head of Section Chief Market Manager för vind och industri och har kommit från Italien, där det fortfarande är varmt i oktober berättar han, för att delta på mässan och visa att Cowi tror på vind, inte bara värme, framförallt i Norden.

Cowis styrka som konsulter är att företaget är stort och därmed kan omfördela resurser inom företaget för att täcka alla behov som en kund kan ha, säger han. 150 personer arbetar på daglig basis med just vindkraft, med allt från att påverka investerare och politiker till att ta ett livscykelperspektiv på vindkraft.

- Vi levererar och vi håller vad vi lovar, säger Francesco.