Vindkraft toppar på nytt i Skottland

Vindkraften ska ha stått för totalt 206 procent av Skottlands energibehov under den 2 oktober 2017. Detta enligt data från Weather Energy analyserat av WWF Scotland.

Totalt 86,467 megawattimmar. 

Under dagen omfattade Skottlands totala energibehov 41,866 megawattimmar.