Microsoft i samarbete med General Electric

Microsoft har tecknat ett kraftköpeavtal med General Electric som sträcker sig 15 år.

Bolaget ska alltså köpa all vindkraft från vindparken Tullahennel på 37 megawatt i Kerry.

Varje turbin på platsen kommer att ha ett batteri integrerat för att hjälpa till att samla data relaterad till energilagring. Det ska i sin tur ligga grund för tester där batterierna kan användas för lagring, lagra el när det är överskott, släppa el ut på nätet när det är underskott.