Vind 2017: "Jag ser positivt på framtiden för vindkraft"

Text: Susanne Ringheim Kilje

I Enercons utställarbås står Claes Jeppsson. Han håller med Vattenfall om att Vindkraft 2017 är en viktig arena.

– Vi får en chans att visa upp oss för de flesta i branschen och att träffa alla, säger han.

På agendan står att också att marknadsföra Enercons nyaste vindkraftverk, som har förbättrats och generatorn gått från kopparlindningar till formgjuten aluminium. Detta minskar vikten på generatorn med 30 % och man får därmed ett mer kostnadseffektivt verk.

– Jag ser positivt på framtiden för vindkraft – sannolikt kommer landbaserad vindkraft att vara den billigaste formen av förnybar energi, säger han.