Vind 2017 öppnar dörrarna

I dag öppnar den årliga konferensen Vind med tema Dubblering snart – hållbart och smart. Under två dagar fyller vindkraftsbranschen Münchenbryggeriets anrika lokaler med både mässa och ett fullspäckat konferensprogram.

Talare från Sverige och internationellt håll medverkar. Även politiska partiers energitalespersoner, generaldirektörer från berörda myndigheter och vd:ar från förnybarhetssektorn. Konferensen är en mötesplats för förnybarhetsbranschen, forskare och nätverket för vindbruk.

Vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030 och i går lanserades statistik över vindkraftsutbyggnaden i Sverige för det senaste kvartalet. Produktionen är igång och självklart ska utvecklingen ske på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Under Vind 2017 diskuterar vi hur vi får rätt förutsättningar på plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften, samt ekonomi i existerande och nya projekt, berättar Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi.