Intresse för vindkraft i Australien växer

Intresset för vindkraft i södra Australien växer, närmare 60 anbud har samlats in från lokala och internationella företag, skriver Renew Economy.

Samtliga projekt ska byggas inom ramen för regeringens Renewable Technology Fund.

Syftet med fonden är att locka nya projekt inom bland annat batterilagringslösningar, eller annan teknik som ska hjälpa att säkra en mer stabil energiförsörjning från förnybara energikällor.