Ajos vindpark överlämnad till kund

OX2 har nu driftsatt och överlämnat Ajos vindpark om 42 megawatt till ägaren Ikea Finland. Därmed har det första storskaliga så kallade re-powering projektet inom vindkraft färdigställts i Finland.

I december 2015 tecknade Ikea Finland förvärvsavtal med OX2 om 13 vindkraftverk i Kemi, norra Finland. Samtliga villkor enligt avtalet är nu uppfyllda och IKEA tar därmed över ägandet.

- Förnyandet av Ajos vindpark har varit ett viktigt projekt för oss i vår strävan att bli energioberoende. Ikea:s vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna och vi vill bidra med det vi kan göra för att säkra en hållbar framtid för vår planet. Att investera i vindkraft är ett konkret exempel på vårt engagemang för miljön, säger Tiina Suvanto, hållbarhetsansvarig Ikea Finland.

Projektet är ett så kallat re-powering projekt och det första av sitt slag inom vindkraft Finland. Ursprungligen fanns här tio äldre vindkraftverk placerade på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. Dessa har ersatts med 13 nya vindkraftverk som beräknas producera cirkaa 160 gigawattimmar/år, vilket är mer än dubbelt så mycket produktion som tidigare.

- Vi är stolta över att leverera ännu en vindpark till Ikea. Det har varit ett utmanade och lärorikt byggprojekt i ett tufft klimat och med en kort byggsäsong till havs, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind och fortsätter. Vi vill tacka kommunen, markägarna och våra underentreprenörer för ett bra samarbete som möjliggjort att vindparken nu har driftsatts enligt plan.

OX2 kommer fortsättningsvis att sköta förvaltningen och driften av Ajos vindpark. OX2 förvaltar förutom Ajos vindpark ytterligare fyra vindparker åt Ikea, varav tre är belägna i Sverige och en i Litauen.

Fakta om Ajos vindpark:

- Parken består av 8 stycken Siemens SWT-130 3.3 MW vid kusten samt 5 stycken Siemens SWT-113 3.2 MW på land (totalt 42.4 MW). Vindkraftverkens totalhöjd är cirka 150 meter.

- Anläggningen beräknas producera cirka 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 32 000 hushåll (hushåll = 5 000 kWh/år).