Ökning av förnybara energikällor

Enligt en ny rapport från U.S. Energy Information (EIA) ska andelen inhemsk produktion och användning av förnybar energi (inräknat vindkraft, solenergi, bioenergi, geotermisk energi samt vattenkraft) ha ökat under första halvan av 2017.

Jämfört med 2016 ska vindkraftsproduktionen och användningen av vindkraft ha ökat med 15,65 procent första halvan av 2017.

Förnybara energikällor ska ha stått för 13,49 av den inhemska energiproduktionen under första halvan av 2017, jämfört med 12,61 procent 2016 och 9,64 procent under 2015.