Planer på 300 megawatt i Iowa

I samarbete med Apex Clean Energy kommer Alliant Energy (LNT) ansvara för bygget av vindparken Upland Prairie på 300 megawatt i Clay och Dickinson.

Parken ska vid full drift kunna försörja 130 000 hushåll med el. Idrifttagning planeras till våren 2018.

Alliant Energy har ansökt om ytterligare 500 megawatt vindkraft för 2017 hos Iowa Utilities Board, vilket skulle resultera i sammanlagt 1 000 megawatt av vindkraft i Iowa om den kapaciteten omvandlades till verkliga projekt.