Duke Energy i samarbete med Sentient Science

Som en del av en digitaliseringsstrategi har Duke Energy ingått i partnerskap med Sentient Science för att fortsätta reducera servicekostnaderna för tillverkarens turbiner.

Tillsammans har parterna startat ett pilotprogram för att utvärdera Duke Energys mjukvarusystem DigitalClone Live, som undersöker bland annat riskerna för haveri och slitage.

Duke Energy Renewables både äger och driver vindkraft för 4 000 megawatt.

Syftet är att i ett tidigare skede kunna upptäcka slitage eller risk för slitage som i sin tur leder till haveri, dyra servicekostnader och stopp i produktionen.